תנאי שימוש - זכויות ותנאים לקוחות בעת גלישה ורכישה

 • תנאי שימוש 

 • אתר האינטרנט בו את\ה גולש\ת הינו בבעלות אלה אריה MIKAI.
 • צפייה, גלישה, רכישה ואו כל פעולה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש כי קרא, הבין וקיבל את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג, וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או העסק ו\או העובדים, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר ללא הסכמה מראש ובכתב מבעלי האתר.
 • על מנת לרכוש מוצרים באתר יש לבחור מוצרים מבין אלה המופיעים באתר ולהוסיפם לעגלת הקניות. לאחר מכן, יש להסכים לתנאי השימוש באתר בעמוד העגלה ולפנות לעמוד קופת התשלום שבאתר, בו יש למלא מספר פרטים לרבות כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, כתובת, כתובת למשלוח, מס' טלפון ופרטי כרטיס אשראי, אם המשלוח ממוען לצד שלישי שאינו הרוכש, יש לציין כתובת מלאה של הנמען וכן את מספר הטלפון שלו, פרטים אלה נדרשים לצורך תיאום המשלוח. כל הפרטים הנמסרים באתר בתהליך הרכישה מאובטחים באבטחה PCI העדכנית ביותר. ניתן לבצע רכישה ולמסור את הפרטים האמורים בטלפון, ע"י התקשרות למספר הטלפון המצוין באתר. לאחר סיום ביצוע ההזמנה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש אישור על קליטת ההזמנה. הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם התקבל אישור רכישה מחברת האשראי. היה ולא היה באפשרות החברה לספק את המוצר, לא תחול חובה על החברה לספק את המוצר. במקרה שכזה תישלח אל המזמין הודעה בהתאם לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר. במקרה שכזה ובמידה והמזמין כבר חויב\ה, יזוכה חשבונו במלא הסכום.
 • היה ומוצר אזל מהמלאי ולא עודכן על כך באתר, בטעות. לא תחול על החברה החובה לספקו. במקרה כזה לא תהיה למזמין כל טענה ו\או תביעה בעניין זה. במידה והמזמין ביצע תשלום הוא יזוכה במלוא הסכום
 • מסירת פרטים כוזבים כלשהם הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית והונאה.
 • לאחר ביצוע ההזמנה ובהתקיים התנאים המצוינים בפרק ב, תדאג החברה לשלוח את הפריטים שנרכשו בהתאם לתקנון, בפרק זמן של בין 48-72 שעות, בחברת שילוח כפי שהיא תבחר ו\או בדואר ו\או כפי שיוסכם ויופיע בעת הרכישה.
 • החברה תעשה את המיטב לאספקה מהירה ככל שניתן של הפריטים שנרכשו ואולם לא תהיה אחראית לעיכובים שיחולו עקב תנאים שאינם תלויים בה.
 • תמונות הפריטים המופיעות באתר מיועדות לשם תיאור ומראה המוצר באופן המיטבי ואולם ייתכנו שינויים בין מראה הצבע שבתמונה לבין המוצר עצמו.
 • החברה ו\או מנהלי האתר לא יישאו באחריות ישירה או עקיפה קלפי המזמין או קלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון, בשל חברות האשראי או בשל כל גורם אחר הקשור בהשלמת פעולת הרכישה והאספקה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו.