מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

  • האמור לעיל כפוף לחוק להגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן החוק).
  • המזמינה יכולה לבטל הזמנה בהתאם לתנאי החוק, תוך 14 ימים.
  • במידה וההזמנה תבוטל לפני ביצוע המשלוח תזוכה המזמינה במלוא סכום הרכישה.
  • במידה וההזמנה תבוטל לאחר ביצוע המשלוח ולא כתוצאה מפגם במוצר ,ינוכה סכום עלות המשלוח מהזיכוי.
  • ניתן להחזיר פריט שנרכש כאשר הוא בשלמותו כשם שנשלח ולא נעשה בו שימוש ו\או נוצר בו פגם.
  • הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי שבו נעשתה עסקת הרכישה בלבד.
  • החזרת הפריט\ים תהיה באחרית הרוכש. הזיכוי יינתן לאחר קבלת הפריט\ים ע"י חנות האתר.
  • במידה והחזרת הפריט\ים תהיה עקב פגם המשלוח ישלח ע"י הרוכש בגוביינא וישולם ע"י החנות.
  • פריט\ים שנעשה בהם שימוש לא יזוכו.